วันอังคาร, 27 กุมภาพันธ์ 2567

จริงหรือ!? มวยไทยถูกเรียกว่ากีฬาอันตรายที่สุดในโลก

25 ธ.ค. 2023
24

จริงหรือ!? มวยไทยถูกเรียกว่ากีฬาอันตรายที่สุดในโลก

แจริงหรือ! มวยไทยถูกเรียกว่ากีฬาอันตรายที่สุดในโลก

มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้โบราณของไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มวยไทยใช้ทั้งหมัด ศอก เข่า เท้า และการจู่โจมในระยะประชิดเป็นอาวุธในการต่อสู้ นักมวยจะสวมนวมมือและใช้เชือกพันมือแทนถุงมือชกมวย ทําให้สามารถใช้กําปั้นและศอกได้อย่างเต็มที่

ด้วยเอกลักษณ์ของการต่อสู้แบบเต็มรูปแบบ มวยไทยจึงมักถูกจัดให้เป็นกีฬาที่รุนแรงและอันตรายที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม ข้อความที่ว่ามวยไทยเป็นกีฬาอันตรายที่สุดนั้นอาจเป็นการเกินจริง

แม้ว่ามวยไทยจะอนุญาตให้ใช้เท้า เข่า ศอก และหมัดที่ไม่สวมถุงมือ แต่กติกาของมวยไทยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอันตรายจากการต่อสู้ เช่น ห้ามเตะหรือชกเมื่อคู่ต่อสู้ล้มลงแล้ว ห้ามกระทืบ ห้ามจั่นคอ ห้ามกัดหรือเกา เป็นต้น นอกจากนี้ นักมวยที่มีฝีมือสูงจะสามารถควบคุมกําลังในการชกได้อย่างแม่นยํา ทําให้สามารถทําร้ายคู่ต่อสู้ได้เพียงพอที่จะชนะการแข่งขันโดยไม่จําเป็นต้องทําร้ายร่างกายอย่างรุนแรง

เมื่อเปรียบเทียบกับศิลปะการต่อสู้อื่นๆ เช่น มวยปล้ํา หรือการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) มวยไทยอาจจะไม่ใช่กีฬาที่อันตรายที่สุด มวยปล้ําอนุญาตให้ใช้เก้าอี้ ตะปู โต๊ะ เป็นอาวุธได้ ส่วน MMA อนุญาตให้ทุ่มคู่ต่อสู้ลงพื้น ซึ่งมีโอกาสทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้มากกว่ามวยไทย

ดังนั้น การกล่าวอ้างว่ามวยไทยเป็นกีฬาอันตรายที่สุดในโลกจึงอาจเป็นการเกินจริง แม้ว่ามวยไทยจะเป็นกีฬาที่มีความรุนแรงสูง แต่กติกาและวิธีการฝึกฝนที่เน้นควบคุมกําลังก็ช่วยลดการบาดเจ็บจากการชกมวยได้ในระดับหนึ่ง ท้ายที่สุดแล้ว มวยไทยจึงเป็นศิลปะการต่อสู้ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยที่ควรได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อไป